Standpunt overgang en werk

Standpunt Overgang en werk

In Nederland zijn ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang.

Download het standpunt Overgang en Werk

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. De bedrijfsarts is de aangewezen zorgprofessional om het voortouw te nemen in preventie van gezondheidsschade door de overgang.

Dit standpunt is opgesteld namens de NVAB en de Dutch Menopause Society (DMS) in 2021.

Herkenning en erkenning van de impact van de overgang

Werken aan een open, inclusief en ondersteunend klimaat,

De helft van de totale werkpopulatie bestaat uit vrouwen. Voor werkgevers en werknemers is het van groot belang dat de overgang vrouwen zo min mogelijk belemmert om te werken. Werk is belangrijk voor kwaliteit van leven en het behoud van onze welvaart. Alle maatregelen voor werkbehoud voor vrouwen in de overgang zouden gericht moeten zijn op het creëren van een open, inclusief en ondersteunend klimaat, ook rond overgangsklachten op de werkvloer. Zorgprofessionals moeten overgangsklachten herkennen en erkennen als oorzaak van verminderd vermogen tot werken en ziekteverzuim.

Download het volledige standpunt met aanbevelingen

https://www.instagram.com/careforwomendrontenenlelystad/
https://www.facebook.com/Care-for-Women-Dronten-Lelystad-Centrum-105435288117897
https://www.facebook.com/Care-for-Women-Dronten-Lelystad-Centrum-105435288117897